Kencha, boligfelt Krokuslia i Buvik Kommune


Krokuslia

Krokuslia byggefelt ligger i Buvik kommune, og byggefeltet består av i alt 45 boliger.

Boligene er bygget som eneboliger og rekkhus tilpasset den moderne familie.

Husene er levert som modulhus fra Kodumaja og alle har moderne spennende arkitektur.  Kodumaja har som hovedvirksomhet å bygge boliger av høy kvalitet.